Ελληνική Αιολική Ενεργειακή Α.Ε.

 

 

 

ΕΡΓΑ

Ράχη Λύκου - Φρασούρι
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,5 MW βρίσκεται στη θέση «Ράχη Λύκου - Φρασούρι», του Δ. Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:
  • Τριάντα (30) ανεμογεννήτριες Gamesa G52 – 850 kW
  • Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης/Υψηλής τάσης 20/150 kV
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2011, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 87 GWh.